Hjem - Lions Langebæk

Menu

LIONS DONERER 3.000 KR TIL SAGEBY GL. MØLLE & LYST


LIONS BESØGER SAGEBY GL. MØLLE & LYSTANLÆG
Et spændende projekt er ved at udfolde sig i Sageby, et projekt der kan få både national- og lokalhistorisk betydning. Lions Langebæk var af projektholderen Sørine Geil inviteret til rundtur i den nærmest gemte og glemte kulturperle på Sagebyvej. Her så vi Sageby Gl. Mølle, eller i hvert fald de dele af den, der trods forfald stadigt består. Bygningsdele, der formentlig kan dateres flere hundrede år tilbage, måske til 1500 eller 1700 tallet; selve møllen er nævnt første gang i 1376.
Også det gamle Lystanlæg, hvor tusindvis af lokale i sidste halvdel af 1800-tallet frem til 1920 afholdt de såkaldte Mernfester, folkemøder sammenlignelige med de historiske møder ved Skibelund Krat og Blichers Himmelbjergsmøder, gav kraft til historiens vingesus. Rester af anlægget fik vi også fremvist i området.
Al i alt en spændende eftermiddag med en præsentation af, hvad der kan blive et interessant og betydningsfuldt oplevelsescenter til gavn for turister, historisk interesserede og os lokale.

LIONS DONERER 3.000 KR TIL PROJEKTET
Efter besøget på det historiske anlæg, besluttede Lions Langebæk, at udgiften til aldersbestemmelse af de ældste tilbageværende dele at møllens trækonstruktion afholdes af klubben. Således støtter Lions Langebæk den bevisliggørelse af de historiske fakta, der er et vigtigt led i gennemførelsen af retablering af dele af møllen og - på sigt – en kulturhistorisk seværdighed.
Lions Langebæk har udtrykt sin støtte til projektet og håber, at det med sin virkeliggørelse kan inddrage også nærområdets beboere i et aktivt kulturcenter.
Du kan se mere om Sageby Gl. Mølle og Lystanlæg på projektets FaceBook side: TRYK HER.

Følg Lions